Friday, May 9, 2008

Inżynierska 3

Front kamienicy pokazanej wczoraj od tyłu:

Składy Towarzystwa Akcyjnego Przechowania i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski
i S-ka. Budynek sprzed 1910 r. nawiązujący stylem do form architektury średniowiecznej. Przedsiębiorstwo przewozowo-spedycyjne, założone na przełomie XIX i XX wieku przy
ul. Marszałkowskiej, swój kantor posiadało przy ul. Trębackiej 13. Firma była członkiem
Allgemeiner Möbeltransport Verband w Wiedniu.

posted by Konar at 10:06 AM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar