Thursday, December 30, 2010

Palmiry

Tak jakoś…

posted by Konar at 5:12 PM  

Tuesday, December 28, 2010

XXIV Kom. MO

ul. Juhasów 45

posted by Konar at 4:26 PM  

Monday, December 27, 2010

Szkoła Podstawowa Nr 115 im. Wandy Turowskiej

Moje pierwsze 3 lata edukacji szkolnej.

posted by Konar at 4:34 PM  

Thursday, December 23, 2010

Wesołych Świąt!

posted by Konar at 5:11 PM  

Wednesday, December 22, 2010

PKiN ze Smolnej

posted by Konar at 4:48 PM  

Monday, December 20, 2010

Ciemno…

posted by Konar at 4:53 PM  

Friday, December 17, 2010

Wspomnienie wielkiej wody

i Atlantica z Podzamcza.

posted by Konar at 5:38 PM  

Thursday, December 16, 2010

Jeszcze dwa lata temu…

posted by Konar at 2:49 PM  

Wednesday, December 1, 2010

Ulica Wietnamskich Barów

Wspomnienie Jarmarku Europa

posted by Konar at 4:24 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar