Wednesday, May 26, 2010

Narodowy rośnie

posted by Konar at 4:42 PM  

Tuesday, May 25, 2010

Bąble

posted by Konar at 4:57 PM  

Monday, May 24, 2010

Śródmieście południowe

posted by Konar at 4:41 PM  

Friday, May 21, 2010

Temat rzeka

Z Gdańskiego w kierunku południa.

posted by Konar at 3:43 PM  

Thursday, May 20, 2010

Akcja XXXI – “Warszawa przedwojenna”

posted by Konar at 9:54 AM  

Wednesday, May 19, 2010

Most Średnicowy

Powstał w latach 1921-1931 w celu połączenia dworca Głównego z dworcem Terespolskim (dzisiejszym Wschodnim). Gdy go oddano do użytku był 4 mostem w Warszawie (po Kierbedzia, Gdańskim, Poniatowskiego). Dziś jest jednym z ośmiu mostów w stolicy. Za rok będziemy mieli 9. – Most Północny.

posted by Konar at 3:38 PM  

Tuesday, May 18, 2010

Objazd

posted by Konar at 4:11 PM  

Friday, May 14, 2010

rzymskie

posted by Konar at 3:17 PM  

Thursday, May 13, 2010

Koszary V Oddziału Straży Ogniowej

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 23 grudnia 1834 r. podjął decyzję o powołaniu do życia Straży Ogniowej w Warszawie. Jako wzór organizacyjny przyjęto Petersburską Straż Ogniową.

Wzniesione w roku 1878 według projektu Józefa Orłowskiego jako nowa siedziba praskiego, IV oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej.

posted by Konar at 3:18 PM  

Wednesday, May 12, 2010

To będzie Heniu, metr trzydzieści

posted by Konar at 3:22 PM  
Next Page »

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar