Friday, July 30, 2010

Siedemnastka na Piaskach

posted by Konar at 2:59 PM  

Thursday, July 29, 2010

Białystok

Kościół św. Rocha.

posted by Konar at 3:53 PM  

Wednesday, July 28, 2010

Robi wrażenie

posted by Konar at 3:33 PM  

Tuesday, July 27, 2010

Prostki

Słup graniczny z 1545 r. pomiędzy Koroną, Litwą, a Prusami. Trudno go znaleźć.

Tłumaczenie:

“Kiedy Zygmunt August sprawował rządy w państwie ojca a (jednocześnie) margrabia Albert I panował, ów nad Jagiełły dwojga imion starodawnymi grodami, ten nad krajem Prusów w pokoju piastował władzę, wzniesiony został ten słup, który miał oznaczać linię graniczną kraju oraz rozgraniczać tereny obu władców Roku 1545. Miesiąca sierpnia.”

Postawienie tego granicznego słupa właśnie w miejscu, gdzie dotychczas się znajduje nie było przypadkowe. Tutaj bowiem, poprzednio miał stać słup graniczny, oznaczający granicę dawnych ziem Prusów, Jaćwingów i Mazowsza.

posted by Konar at 10:59 AM  

Friday, July 23, 2010

Ełk – stolica Mazur

Wieża ciśnień.

Panorama.

Stacja kolei wąskotorowej.

posted by Konar at 2:35 PM  

Thursday, July 22, 2010

Wydminy

posted by Konar at 2:50 PM  

Wednesday, July 21, 2010

Kruklanki

Mazurska wieś założona w 1545 r. Most kolejowy nad Sapiną zbudowany został przez Prusaków w 1908 r. Lekko uszkodzony przetrwał zarówno pierwszą jak i drugą wojnę światową. Choć Niemcy nafaszerowali go dynamitem w 1945 r. nie zdołali zdetonować ładunków. Co ciekawe most wysadzili dopiero 8 września 1945 r. Polscy osadnicy, żeby zapobiec grabieży dóbr poniemieckich dokonywanych za pomocą kolei przez żołnierzy radzieckich.

posted by Konar at 3:32 PM  

Tuesday, July 20, 2010

Akcja XXXIII – “Graffiti, murale i inne ścienne rysunki”

posted by Konar at 12:58 PM  

Monday, July 19, 2010

Wróciłem z wakacji. Jakoś szaro się zrobiło…

Może jutro będzie lepiej. Rozpocznę fotoreportaż.

posted by Konar at 4:44 PM  

Friday, July 9, 2010

Nowa piosenka Legii

posted by Konar at 1:15 PM  
Next Page »

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar