Friday, January 24, 2020

Ostatnie chwile znaku

Niedługo będzie “Ks. Janusza”.

Nazwa ulicy nadana została w 1921 r. a upamiętnia Księcia Janusza I Starszego. Do II wojny światowej była to ulica graniczna Warszawy. Za nią już Ulrychów i Górce.

posted by Konar at 11:27 AM  

Thursday, January 23, 2020

Strzelecka, Nowa Praga

posted by Konar at 1:43 PM  

Wednesday, January 22, 2020

Na Tłomackiem

posted by Konar at 11:16 AM  

Tuesday, January 21, 2020

Listopadowa Agrykola

posted by Konar at 10:15 AM  

Monday, January 20, 2020

Warszawa Stadion

posted by Konar at 10:11 AM  

Friday, January 17, 2020

Wielka Warszawska 2019

Pride of Nelson

posted by Konar at 10:44 AM  

Thursday, January 16, 2020

Hotel Warszawa

posted by Konar at 10:09 AM  

Wednesday, January 15, 2020

Wreszcie z powrotem

Thanks J.

posted by Konar at 4:22 PM  

Monday, January 15, 2018

Z prawego brzegu

20170621_205210

posted by Konar at 6:00 PM  

Friday, January 12, 2018

162 na Świętokrzyskim

20170119_091812

posted by Konar at 6:18 PM  
Next Page »

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar