Thursday, March 24, 2016

Dotlenianie z podziwianiem

2016-02-25-686

posted by Konar at 6:22 PM  

Tuesday, March 22, 2016

Akuku w Parku Praskiem

2016-02-12-644

posted by Konar at 6:19 PM  

Tuesday, March 15, 2016

Moon/Sun

LM069076

posted by Konar at 5:55 PM  

Tuesday, March 8, 2016

Z PKiN-u

LM041387

posted by Konar at 5:58 PM  

Thursday, March 3, 2016

Emilii Plater na południe

LM310955

posted by Konar at 7:22 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar