Wednesday, January 29, 2020

TVP, ul. Samochodowa

Trochę Babel, trochę Titanic, trochę Złote Tarasy, trochę Koloseum.

posted by Konar at 10:06 AM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar