Tuesday, April 8, 2008

Wuzetem na Czerniakowskiej

Ul. Czerniakowska 89/93.

Założyciel i pierwszy sponsor Delty Warszawa. Od kolorów znaku firmowego Warszawskich Zakładów Mechanicznych barwy Czerwonych Diabłów znad Jeziorka to żółto-czerwone.

posted by Konar at 9:05 AM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar