Friday, January 16, 2009

PKP Warszawa Stadion

posted by Konar at 11:40 AM  

Comments

  1. lavinka says:

    Mam sentyment do tej stacji,może przez to,że dworzec został tak strasznie potraktowany? Zawsze mi żal dobrej architektury… chyba bezpowrotnie zniszczonej…

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar