Wednesday, November 26, 2008

Awaria

posted by Konar at 12:32 PM  

Comments

  1. lavinka says:

    A dziś bratu wybuchła dętka bo mu w serwisie za mocno koła napompowali….

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar