Tuesday, July 26, 2011

Spóźniony do pracy

posted by Konar at 4:10 PM  

Comments

  1. E, może nie szedł do pracy…

  2. Konar says:

    eee… chyba wakacje.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar