Wednesday, September 22, 2010

Wschodnia

posted by Konar at 4:57 PM  

Comments

  1. Nazwa dworca jest adekwatna do tego, co sobą prezentuje. Nazwa dworca “Warszawa zachodnia” już nie, niestety.

  2. Konar says:

    Oj, niekoniecznie. Byłem na kilku dworcach na Wschodzie. Nasz Wschodni kwalifikowałby się bardziej może na Dworzec Trzeciego Świata.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar