Wednesday, May 16, 2012

ulica Oczki z widokiem na wieżę ciśnien Filtrów Warszawskich

posted by Konar at 10:19 AM  

Tuesday, May 15, 2012

Metrowa dziura przy Wileniaku

Od lewej: poczta, mieszkania, liceum Władysława IV, metrobaraki, cerkiew Marii Magdaleny, dawny komisariat przy Cyryla i Metody (Cyryl, jak Cyryl, ale te Metody…).

posted by Konar at 10:29 AM  

Friday, May 11, 2012

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie

W zakrystii znajduję się słynne lustro Twardowskiego. Więcej tu: http://www.liw-zamek.pl/index.php?page=tresc&id=8&t=d

posted by Konar at 9:51 AM  

Thursday, May 10, 2012

Gdańsk 3.05.2012

posted by Konar at 11:41 AM  
« Previous Page

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar