Wednesday, June 26, 2013

Tymczasem 3 km od Kolumny Zygmunta…

LM178225

posted by Konar at 2:10 PM  

Comments

  1. FI(L)IP says:

    Taki śnieg? Nieźle…

  2. Konar says:

    Takie dziwy na Pradze! heh.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar