Friday, January 31, 2020

Metro Szwedzka

posted by Konar at 10:00 AM  

Thursday, January 30, 2020

Z okna wieczorem

posted by Konar at 10:15 AM  

Wednesday, January 29, 2020

TVP, ul. Samochodowa

Trochę Babel, trochę Titanic, trochę Złote Tarasy, trochę Koloseum.

posted by Konar at 10:06 AM  

Tuesday, January 28, 2020

Kiedyś ulica Źródłowa

posted by Konar at 12:45 PM  

Monday, January 27, 2020

Zachód nad Zamkniem

posted by Konar at 12:11 PM  

Friday, January 24, 2020

Ostatnie chwile znaku

Niedługo będzie “Ks. Janusza”.

Nazwa ulicy nadana została w 1921 r. a upamiętnia Księcia Janusza I Starszego. Do II wojny światowej była to ulica graniczna Warszawy. Za nią już Ulrychów i Górce.

posted by Konar at 11:27 AM  

Thursday, January 23, 2020

Strzelecka, Nowa Praga

posted by Konar at 1:43 PM  

Wednesday, January 22, 2020

Na Tłomackiem

posted by Konar at 11:16 AM  

Tuesday, January 21, 2020

Listopadowa Agrykola

posted by Konar at 10:15 AM  

Monday, January 20, 2020

Warszawa Stadion

posted by Konar at 10:11 AM  
Next Page »

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar