Friday, February 25, 2022

Chłodna x Żelazna

Kamienica Ignacego Partowicza z 1938 r. oraz Kamienica Markowskiego z 1830 r.

posted by Konar at 2:01 PM  

Wednesday, February 23, 2022

Plac Zamkowy wiosną

posted by Konar at 2:24 PM  

Friday, February 18, 2022

23 na Stalowej wieczorową porą

posted by Konar at 3:19 PM  

Tuesday, February 15, 2022

Podwórko na Małej

posted by Konar at 5:45 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar