Thursday, April 28, 2022

Ulica Kawęczyńska 16

Budynek administracyjno-mieszkalny dla pracowników pobliskiej zajezdni tramwajowej wzniesiono w eklektycznym stylu w latach 1925-1928 według projektu Juliusza Dzierżanowskiego.

posted by Konar at 2:42 PM  

Wednesday, April 27, 2022

Jarzeniówki Szczęśliwickie

posted by Konar at 11:35 AM  

Wednesday, April 20, 2022

Ignacy Jan Paderewski w Parku Ujazdowskim

posted by Konar at 11:05 AM  

Monday, April 11, 2022

Praga II, Dąbroszczaków x Szymanowskiego

posted by Konar at 12:44 PM  

Friday, April 1, 2022

Feta nad Wisłą

posted by Konar at 1:20 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar