Wednesday, November 2, 2011

W drodzę na Wólkę

posted by Konar at 5:12 PM  

Comments

  1. piękna swoją brzydotą says:

    Przeczytałam “w drodze na wódkę”… 🙂

  2. Konar says:

    Głodnemu? Heh.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar