Friday, August 27, 2010

Przerębel na Wiśle

posted by Konar at 3:53 PM  

Comments

  1. Honeybee says:

    oj, oj, oj… proszę mi tu zimy nie przywoływać! na burzę polować, na burzę! żeby zdjęcia były powalające 🙂

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar