Thursday, April 22, 2010

O jak ja kocham to miejsce

Tu jest tyle policji, czuje się bezpiecznie

posted by Konar at 3:52 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar