Tuesday, February 9, 2010

“Nauczy się parkować w garażu”

posted by Konar at 4:29 PM  

Comments

  1. szamo says:

    gdzieś na Grochowie;-)

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar