Wednesday, January 20, 2010

W niebie też sypią?

Słabo.
Zażywasz ? przegrywasz!

posted by Konar at 3:51 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar