Monday, November 30, 2009

O tempora, o mores!

Hipokryzja manipulującej wyborczej:
“bandyci, zwyrodnialcy, kibole wrzeszczą:  NIE PŁAKAŁEM PO WEJCHERCIE,

a my w imię wolności słowa prowokujemy do dyskusji o trudnych lub zapominanych problemach:
NIE PŁAKAŁEM PO PAPIEŻU

Nie akceptujemy zamachu na wolność słowa.”

_SC01834

posted by Konar at 4:36 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar