Wednesday, November 18, 2009

Kolejne słupki drogowe przy Wale Miedzeszyńskim

Słupki:
Pierwszy, drugi i trzeci: http://varsoviaest.pl/?p=472
czwarty: http://varsoviaest.pl/?p=490
piąty:  http://varsoviaest.pl/?p=492
szósty: http://varsoviaest.pl/?p=528

siódmy:
7

ósmy:
8

dziewiąty:
9

dziesiąty:
10

jedenasty:
11

dwunasty:
12

trzynasty:
13a

13b

posted by Konar at 3:41 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar