Thursday, April 28, 2022

Ulica Kawęczyńska 16

Budynek administracyjno-mieszkalny dla pracowników pobliskiej zajezdni tramwajowej wzniesiono w eklektycznym stylu w latach 1925-1928 według projektu Juliusza Dzierżanowskiego.

posted by Konar at 2:42 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar