Tuesday, February 17, 2009

Wejście po przejściach

posted by Konar at 3:32 PM  

Comments

  1. Hrabia_Piotr says:

    Po każdej przebudowie światło przejścia jest mniejsze. Ciekawe, co będzie następne – wejście dla psów?

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar