Thursday, February 12, 2009

Pałac Kultury i Nauki

posted by Konar at 10:59 AM  

Comments

  1. nomaderro says:

    hehehe, mam prawie identyczne zdjęcie, tylko wychył w druga stronę 😀

  2. Konar says:

    Gdy stanie się u stóp Pałacu i zadrze głowę w górę robi on piorunujące wrażenie, prawda?

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar