Tuesday, February 10, 2009

hotel Victoria

Wzniesiony na miejscu pałacu Leopolda Kronenberga przez firmę Skanska z Malmo w latach 1974-76.

posted by Konar at 12:55 PM  

Comments

  1. nomaderro says:

    wolałbym pałac Kronenberga, coby być zupełnie szczerym…

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar