Monday, February 2, 2009

Elektrociepłownia Żerań

Oddana do użytku w 1954 roku. Elektrociepłownia Żerań mogłaby ogrzać 40% budynków w Warszawie i zaświecić około 5 800 000 żarówek o mocy 60 W. Widok z okna pracy.

posted by Konar at 12:25 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar