Tuesday, June 18, 2013

Inaczej

LM186001

posted by Konar at 9:55 AM  

Comments

  1. FI(L)IP says:

    “Negatywnie” byłoby nieekumenicznie.

  2. Konar says:

    Chyba, że “invertywnie”. Heh.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar