Monday, October 29, 2012

Homel 31/07/2008

posted by Konar at 11:07 AM  

Comments

  1. FI(L)IP says:

    I od razu widać, z kogo rekrutują się Deynowcy. 😉

  2. Konar says:

    SPECNAZ poprosił czy może popilnować, heh.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar