Monday, September 8, 2008

Kotek. Żegnaj przyjacielu.

posted by Konar at 9:45 AM  

Comments

  1. szamo says:

    Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…

  2. Ania says:

    Śpij spokojnie Kotuś.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar