Wednesday, October 26, 2011

Dziś znów z Widzewem

posted by Konar at 2:53 PM  

Comments

  1. FI(L)IP says:

    I znów do przodu! Aeeeeeaaaaaaooooooo!!!!!!!

  2. Konar says:

    To teraz pyry!

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar