Wednesday, September 7, 2011

Czerniakowska

posted by Konar at 4:20 PM  

Comments

  1. Gdyby ktoś był robotem, można by mu było przekuć…

  2. Konar says:

    Heh. Trafne!

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar