Thursday, February 24, 2011

Jutro Kraków

Dla niezorientowanych stadion jest tu:

posted by Konar at 2:10 PM  

Comments

  1. Konar says:

    Uderz w stół? Heh.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar