Monday, December 27, 2010

Szkoła Podstawowa Nr 115 im. Wandy Turowskiej

Moje pierwsze 3 lata edukacji szkolnej.

posted by Konar at 4:34 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar