Tuesday, June 8, 2010

KS Delta

Grałem w latach 1996-2003. Za mnie do napadu ściągnięto Roberta Lewandowskiego. Piękne czasy.

posted by Konar at 4:49 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar