Friday, April 23, 2010

Przedwojenne wiaty przystankowe na linii Otwockiej

Mają być w zamiarze PKP zgładzone. Pikieta przeciwko temu już w najbliższą sobotę 24 kwietnia w południe na stacji Międzylesie.

posted by Konar at 2:57 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar