Wednesday, October 21, 2009

Most Świętokrzyski

PA010009

posted by Konar at 2:48 PM  

Comments

  1. Fajne ujęcie. Skąd zostało trzaśnięte?

  2. Konar says:

    Z wieżowca przy ścianie wschodniej. Pozdrawiam.

  3. No tak, nie ma to jak mieć miejscówę… pozdrawiam również.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar