Tuesday, August 18, 2009

Ministerstwo Sprawiedliwości

posted by Konar at 3:17 PM  

Comments

  1. Bardzo trafnie ujęte. Właściwie większość naszych ministerstw funkcjonuje jak w krzywym zwierciadle. Niestety.

  2. lavinka says:

    Skrzywiona sprawiedliwość. 😉

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar