Wednesday, July 1, 2009

Gruba Kaśka

Ujęcie wody wiślanej zbudowane w 1964 r. Metodę pobierania wody spod dna rzeki opracował inż. Włodzimierz Skoraczewski. Co ciekawe metoda ta nazywana jest na świecie “ujęciem warszawskim”.

posted by Konar at 1:51 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar