Tuesday, May 26, 2009

Złota kaczka

Podobno pod pałacem w podziemiach na Ordynackiej Królewna w Złotą Kaczkę zaklęta na odczarowanie czeka.

posted by Konar at 9:12 AM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar