Tuesday, March 31, 2020

Dawny Żydowski Dom Akademicki

Gmach wzniesiony w latach 1924?1926

posted by Konar at 2:36 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar