Friday, January 24, 2020

Ostatnie chwile znaku

Niedługo będzie “Ks. Janusza”.

Nazwa ulicy nadana została w 1921 r. a upamiętnia Księcia Janusza I Starszego. Do II wojny światowej była to ulica graniczna Warszawy. Za nią już Ulrychów i Górce.

posted by Konar at 11:27 AM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar