Tuesday, May 5, 2009

Hotel Bristol

Gmach wzniesiony na miejscu pałacu Tarnowskich 1899-1901 wg noerenesansowego projektu Władysława Marconiego. Budowa hotelu zbiegła się, czy raczej wymusiła, przebudowę ul. Karowej. Zlikwidowano stojącą u wylotu tejże ulicy bramę z rzeźbą Syreny dłuta Konstantego Hegla z 1856. Przy bramie znajdował się zdrój tłoczący mieszkańcom “górnego miasta” wodę z Wisły.

posted by Konar at 9:58 AM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar