Friday, April 24, 2009

Koniec protestu?

Czy to oznacza, że takie obrazki znikną z Łazienkowskiej? Szczerze wątpie.
Totalna inwigilacja. Orwell. Brrr…

posted by Konar at 4:09 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar