Friday, October 28, 2011

Ach ten słownik nokii. Sprawdź sam!

posted by Konar at 3:37 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar