Tuesday, October 18, 2011

Pałac w Wilanowie

Dziękuję pani Jastrzębskiej za umożliwienie zwiedzenia królewskich komnat.

posted by Konar at 5:30 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar