Friday, October 14, 2011

Jeden z budynków dawnego Szpitala Ujazdowskiego

posted by Konar at 2:46 PM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar