Thursday, September 29, 2011

Zimowo. Mewy trzy.

posted by Konar at 3:52 PM  

Comments

  1. O, po prawej stronie Wisły, widzę, już się chłodniej robi. Wiadomo – wschód 🙂

  2. Konar says:

    Azja, heh.

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar